Facebook bị hack, chuyện không của riêng ai !

Nhân tiên hôm nay có một người nhờ mình lấy lại tài khoản facebook bị hack, nên sẵn tiện tản mạn luôn về vấn đề này một tí, biết đâu đó lại cung cấp cho một số bạn các kiến thức để bảo vệ tài khoản facebook của mình trước kẻ gian 🙂 Continue reading Facebook bị hack, chuyện không của riêng ai !