Danh mục: Server

  • Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên CentOS 7 mới nhất

    Hướng dẫn cài đặt LEMP stack trên CentOS 7 mới nhất

    Giới thiệu về LEMP Stack LEMP Stack là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được cài đặt cùng nhau để tạo nên một Web server có thể xử lý và lưu trữ website động. LEMP được viết tắt bởi các phần mềm tạo nên nó như sau: LEMP = Linux + Enginx + […]

  • Hướng dẫn cài Docker trên Ubuntu 16.04

    Hướng dẫn cài Docker trên Ubuntu 16.04

    Docker là gì? Docker làm việc như thế nào? Bạn vui lòng Google cho nhanh nhé, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt docker trên hệ điều hành Ubuntu, ở đây mình dùng phiên bản Ubuntu 16.04 LTS, các phiên bản khác các bạn cài đặt tương tự.