Thẻ: flutter

  • Flutter 2 ra mắt, giờ hỗ trợ cả web và app desktop

    Flutter 2 ra mắt, giờ hỗ trợ cả web và app desktop

    Google vừa ra mắt Flutter 2, công cụ lập trình app đa nền tảng (làm một lần cho cả iOS, Android). Trong bản mới này, Flutter hỗ trợ thêm cả việc làm app cho cả Windows, macOS và Linux, cũng như làm web luôn. Toyota thậm chí sẽ dùng Flutter để xây dựng hệ thống […]