Tạo Child Theme trên WordPress

Child theme không phải là kiến thức gì mới mẻ, nhưng một số bạn có thể vẫn chưa nắm được Child Theme trong wordpress là gì nên mình viết bài này giới thiệu cho bạn nào cần. Child Theme hiểu đơn giản là một theme con và nó sẽ kế thừa toàn bộ đặc điểm của theme mẹ (Parent Theme). Đọc tiếp Tạo Child Theme trên WordPress