Tạo Child Theme trên WordPress

Child theme không phải là kiến thức gì mới mẻ, nhưng một số bạn có thể vẫn chưa nắm được Child Theme trong wordpress là gì nên mình viết bài này giới thiệu cho bạn nào cần. Child Theme hiểu đơn giản là một theme con và nó sẽ kế thừa toàn bộ đặc điểm của theme mẹ (Parent Theme). Continue reading Tạo Child Theme trên WordPress

Những Plugin cần có cho một website WordPress

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số plugin cần thiết website WordPress. Cài đặt nhiều plugin trên wordpress là điều mình không khuyến khích vì cài nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động, nhưng cài đủ và đúng sẽ giúp website hoạt động tốt hơn. Continue reading Những Plugin cần có cho một website WordPress

Gutenberg – trình soạn thảo mới của WordPress

Trong nhiều năm, WordPress sử dụng trình soạn thảo mặc định và nó ngày càng thiếu đi khả năng linh hoạt xử lý dữ liệu người dùng nhập vào. Gutenberg là cuộc cải cách với tầm nhìn thay đổi và mang lại cho người dùng cơ hội thêm nhiều nội dung phong phú trong website. Continue reading Gutenberg – trình soạn thảo mới của WordPress